Home

Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Noord (BIAN) is een overkoepelende stichting van vier wijkbeheerteams van de Amersfoortse wijken Kattenbroek, Nieuwland, Schothorst en Zielhorst. BIAN is de formele aanvrager van de subsidies buurtbudget van de vier aangesloten wijken. BIAN speelt geen rol in het verdelen en toekennen van buurtbudgetaanvragen. Voor buurtbudgetaanvragen verwijzen we u naar de afzonderlijke wijkbeheerteams:

Stichting BIAN staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 55344992.